Farebné linky

Ceny za zriadenie a prevádzku farebných liniek

Cena
Aktivácia farebnej linky
(jednorázová platba)
38,990 € bez DPH
46,788 € s DPH
Paušál za jedno číslo
(mesačne)
15,990 € bez DPH
19,188 € s DPH

Zelená linka - 800

Ceny za volania
Cena za minútu
Prijaté hovory z pevnej linky
0,070 € bez DPH
0,084 € s DPH
Prijaté hovory z mobilnej siete
0,150 € bez DPH
0,18 € s DPH
Poznámka

Tieto sumy budete platiť za prijaté hovory na vašom čísle.

Modrá linka – 850

Ceny za volania
Cena za minútu
Prijaté hovory z pevnej linky
0,050 € bez DPH
0,060 € s DPH
Prijaté hovory z mobilnej siete
0,050 € bez DPH
0,060 € s DPH
Poznámka

Tieto sumy budete platiť za prijaté hovory na vašom čísle.