O spoločnosti

Motto: “Cena je pre nás dôležítá, v kvalite poskytovaných služieb však nerobíme kompromisy!

Spoločnosť Axfone s.r.o. je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť založená v roku 2008 so širokým portfóliom telekomunikačných produktov. Aktuálne prevádzkujeme pobočky v Prahe, Brne a Bratislave, k dispozícií je našim zákazníkom z Českej republiky, Slovenska a Polska aj telefonické centrum zákaznickej podpory.

Všetky nami poskytované služby sú výsledným produktom vlastného interného oddelenia vývojárov, čo zaisťuje dokonalú znalosť celej problematiky a zákazníkom prináša maximálnu flexibilitu pri implementácií jednotlivých produktov v ich vlastnom firemnom prostredí. Pri uvádzaní každého produktu na trh je v popredí nášho zájmu snaha a dokonalou previazanosťou všetkých ponúkaných služeb a jasná orientácia na cenu, samozrejme bez najmenších kompromisov v požiadavkach na bezchybnú kvalitu. Vďaka týmto prioritám sa nám podarilo behom krátkej doby od založenia spoločnosti dostať do povedomia ako stabilná webhostingová spoločnosť a predovšetkým obsadiť pozíciu jedného z najväčších VoIP operátorov na českom a slovenskom trhu. Významným okamžikom bolo aj získanie statusu virtuálneho mobilného operátora v Českej republike a spustenie vlastnej mobilnej siete v roku 2011.

Vzhľadom k šírokému spektru ponúkaných služieb patrí medzi našich zákazníkov nie iba domácnosti a malé a stredné firmy, ale aj velké nadnárodné spoločnosti alebo orgány štátnej správy a dalšie verejné inštitúcie. Medzi našich významných zákazníkov patria aj desiatky operátorov v ČR, Polsku aj na Slovensku, ktorým prenajímáme kompletnú technológiu a zaisťujeme pre nich hlasový tranzit, zostáváme pritom skrytý na pozadí a oni tak môžu vystupovať na trhu ako samostaní plnohodnotní operátori, predávajúcí naše služby pod vlastnou značkou.

Spoločnosť Axfone v dátach:

2008
november – získanie statusu oficiálneho registrátora domény .cz, spustenie predaja webhostingových služieb
2009
marec – zahájenie predaja webhostingových služeb na slovenskom trhu
máj – členstvo v skupine CNPAC, sústreďujúcím najväčších operátorov z ČR za účelom zaistenia prenositeľnosti čísiel
jún – zahájenie komerčného predaja pevných liniek na bázi VoIP pre koncových zákazníkov v ČR
august – ukončenie vývoja a zahájenie predaja telefónnych ústrední Axfone VirtPBX a Axfone PBX
september – spustenie veľkoobchodného predaja hlasových služieb a veľkoobchodného hlasového tranzitu
november – založenie spoločnosti Axfone s.r.o. na Slovensku
december – získanie statusu oficiálneho registrátora domény .sk
2010
január – uvedenie služby Axfone Virtuálny fax
marec – zahájenie predaja tzv. farebných zákaznických liniek
máj – získánie statusu operátora na Slovensku
jún – rozšírenie predaja kompletného portfólia telekomunikačných služeb (VoIP) doposiaľ ponukané iba v ČR na slovenskom trhu
október – otvorenie pobočky v Brne
2011
máj – integrácia globálnej SMS brány do operátorského rozhrania a spustenie projektov bulk SMS v ČR i SR
október – zahájenie komerčného predeja virtuálnych serverov (VPS) v ČR aj SR
november – získánie statusu virtuálneho mobilného operátora v ČR, zahájenie predaja mobilných hlasových služeb
december – zahájenie predaja vysokorýchlostného mobilného 3G internetu v ČR
2012
marec– zahájenie predaja produktu Zahraničné číslo
október – registrácia na UKE, získanie štatútu operátora vo fixnej sieti v Poľsku
2013
ferbruár – získanie statusu oficiálneho registrátora domény .pl
marec – zahájenie predaja virtuálnych serverov a webhostingovaných služieb v Polsku
apríl – zahájenie prodeja dedikovaných serverov v ČR, na Slovenku a v Polsku
máj – založenie spoločnosti Axfone Hungary Kft. v Maďarsku
jún – spustenie veľkoobchodné platformy pre virtuálne mobilne operátory (MVNE)
október – zahájenie predaja kompletného portfólia služieb v Maďarsku
2014
marec – zahájenie predaja SSL certifikátov v Českej republike, Slovensku, Poľsku a Maďarsku
september – vydané rozhodnutie ČTÚ, Axfone je oficálne podnikom s významnou trhovou silou
november – založenie spoločnosti Axfone LLC v USA
2015
január – získanie štatútu oficiálneho distribútora produktov Sangoma a Digium
marec – zahájenie predaja kompletného portfólia služieb v Bulharsku
jún – spustenie projektu shop.clevervox.com