SMS

Posielejte veľké množstvo SMS správ lacno a efektívne!

Asi tažko by sme dnes hladali človeka, ktorý nie je užívateľom mobilného telefónu. Určite hlavne preto je možnosť komunikovať pomocou SMS maximálne efektívna a pritom pri porovnaní s inými spôsobmi mobilnej komunikáce veľmi lacná. Služba Axfone SMS Brána nájde v praxi využitie v mnoho situaciach – napríklad informovanie zákazníkov o nových produktoch či službách, aktuálnych ponukách alebo zľavách, eshopy expedujúce tovar určite ocenia možnosť informovať zákazníka o expedícií a nutnosti pripraviť si peniaze na dobierku. Častým spôsobom využitia je aj posielanie upomienok k oneskoreným platbám.

Hlavné výhody služby:

  • neplatíte žiadny aktivačný poplatok ani mesačný paušál, platíte iba za odoslané správy – čím viac správ pošlete, tým menej platíte za jednu SMS
  • identifikácia odoslaných správ unikátnym nami prideleným národným telefónnym číslom alebo číslom vlastného mobilného telefónu
  • ručné odosielanie jednotlivých správ priamo z webového prehliadača aj hromadné pomocou API alebo off line dávky (napr. po exporte z firemného IS a následnom spracovaní v Exceli)
  • cena za SMS je výrazne nižšia ako pri odosielaní priamo z mobilu pri neporovnateľne vyššom uživateľskom komforte
  • monitoring stavu doručenia pri všetkých odoslaných SMS

SMS

Každý užívateľ služby získa pri aktivácií zadarmo štandardné národné telefónne číslo, ktorým sa identifikuje pri odoslaní správ. Ďaľšou možnosťou je registrácia vlastného mobilného telefónního čísla. Z dôvodu ochrany čísla pred zneužitím je vlastníctvo mobilného čísla predom overené pomocou autorizačnej SMS.

Možnosti odosielania SMS správ:

  • jednotlivé správy cez webové rozhranie
  • hromadne s použitím dávkového súboru vo formáte CSV, ktorý sa dá jednoducho spracovať v Excely, ľubovoľnom textovom editore alebo priamo vyexportovať z firemného informačného systému
  • odoslaním emailu z ľubovoľného poštovného klienta
  • prostredníctvom API rozhrania, ktoré umožní priame napojenie vášho vlastného systému na našu SMS bránu

V prípade záujmu sme pripravení ponúknuť individuálne riešenie pre bezproblémové plne automatizované predávania SMS správ.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky – formát PDF