Registrace domén

Informace k registraci .DE domény

cena
Registrace domény na 1 rok
13,90 € bez DPH
17 € s DPH
Prodloužení domény o 1 rok
13,90 € bez DPH
17 € s DPH
Poplatek za změnu vlastníka domény
€ bez DPH
€ s DPH

Registrátor

Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod pojmem webhosting se rozumí vymezení (pronájem) určitého
prostoru na serverech poskytovatele, přenos dat pomocí protokolu HTTP po internetu a provoz emailových schránek pro příjem a odeslání elektronické pošty.

Zákazník dále může objednat u poskytovatele libovolné množství doménových jmen.služeb zákazníkem, pokud nejsou tyto služby předmětem zvláštní objednávky.

Zákazník za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu. Ceny jsou definovány platným aktuálním ceníkem, který je nepřetržitě k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.

Po objednání služeb z nabídky poskytovatele je zákazníkovi zaslána na emailovou adresu uvedenou v objednávce výzva k platbě, která obsahuje rekapitulaci objednávky a veškeré údaje potřebné k platbě. Zákazníkům z České republiky a ze Slovenské republiky jsou k dispozici samostatné bankovní účty vedené u banky v konkrétní zemi (v ČR vedený v CZK u Raiffeisen Bank a v SR vedený v EUR u Tatra banky). Po úhradě celé částky objednávky na bankovní účet poskytovatele jsou objednané služby v nejbližším možném termínu aktivovány a na email zákazníka zaslány přístupové údaje nutné ke správě služeb. Poté je zákazníkovi zaslán daňový doklad fakturovaný v hlavní měně konkrétního státu (pro ČR v CZK a pro SR v EUR) s vyčíslenou daní z přidané hodnoty platný ve všech zemích Evropské unie.

Další informace

Zákazníkům z České republiky a ze Slovenské republiky jsou k dispozici samostatné bankovní účty vedené u banky v konkrétní zemi (v ČR vedený v CZK u Raiffeisen Bank a v SR vedený v EUR u Tatra banky).

Změna registrátora:
Expirace:
Další informace: